Dluh Itlie nen udriteln, tvrd ekonom. Mus pijt zmny nebo pomoc Evropy | Firmy a trhy

Amsterdam/m Dluh Itlie nen dlouhodob udriteln a nakonec bude vyadovat restrukturalizaci. Agentue Reuters to v pondl ekl ekonom Azad Zangana z investin spolenosti Schroders. Itlie pat k zemm, kter jsou nejvce zasaen koronavirovou kriz a v letonm roce bude nucena vrazn zvit zadluen.

Ekonomov pedpokldaj, e pomr dluhu k hrubmu domcmu produktu (HDP) Itlie se letos vyplh a na 159 procent.

(Dluh Itlie) vypad neudriteln z hlediska stedndobho i dlouhodobho. Bude muset pijt njak druh restrukturalizace, mysl si Zangana. Jedinou relnou cestou je, e jim pome zbytek Evropy, nebo e svj dluh restrukturalizuj, ppadn oboj. Ale protoe Itlie je tetm nejvtm lenskm sttem, je velmi obtn poskytnout j pomoc na dlouhou dobu, dodal Zangana.

Italsk statistick ad v pondl pedpovdl, e italsk ekonomika letos kvli koronavirov krizi klesne zhruba o 8,3 procenta. V ptm roce pak pot s rstem HDP o 4,6 procenta.


Leave a Comment